Telefoon 0182373155 info@poldertuin-vissertje.nl
Open vuur…

Op 12 september is door een aantal bestuursleden en bewoners geconstateerd dat er op de Poldertuin vrij fors open vuur in een tuin brandde. Wij willen als bestuur benadrukken dat open vuur zeer verboden is, in welke vorm dan ook zie ook artikel 24 punt 15 van het huishoudelijk reglement. Overigens heb je het recht om in je tuin te kunnen kokkerellen en daarmee dus ook barbecueën, mits onder scherp toezicht op de warmtebron.

Lees meer
Save the date groenafval

Zet alvast in je agenda:

DATA SNOEIAFVAL

Donderdag 28 oktober t/m Zaterdag 30 oktober

Lees meer
Digitale nieuwsbrief #2 – 2021/8

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer
Alfvalcontainers / vuilnis

Overvolle containers, al dan niet gevuld door bewoners, medebewoners, niet wonenden op de parken, het is een doorn in het oog van iedereen. Het is niet de bedoeling dat je je container overvol aanbiedt  of zakken in containers stopt van medebewoners. Dit kan betekenen dat de kosten hoger gaan worden voor het ophalen van huisvuil. Vanuit het bestuur zullen we hier meer op gaan letten, maar spreek elkaar ook aan als je dit ziet gebeuren.

Lees meer
Parkeren Poldertuin | ‘t Vissertje

Tsja, parkeren is af en toe lastig. We gunnen elkaar geen ruimte, we nemen teveel ruimte of er is eenvoudig weg op een bepaald moment geen ruimte. Hierdoor is het soms lastig om je eigen auto te kunnen parkeren of makkelijk in en uit te stappen als iemand te dicht op jouw auto is geparkeerd. Laten we hier op letten met elkaar. Zie je toch dat er onhandig wordt geparkeerd….. spreek elkaar hier op aan in een mooie toonaard en zo wordt de wereld wat beter en die begint bij jezelf.

Overigens, het verzoek aan buseigenaren is om zoveel mogelijk aan de straatkant te parkeren. De parkeervlaken zijn hier ruimer dan op de parkeerplaats. Kritische kanttekening: past je voertuig op de algemene parkeerplaats niet in een vlak, dan is het verboden hier te parkeren. Als bestuur gaan we hier, mede door de vele klachten, aardig op handhaven.

Laatste kanttekening: er zijn parkeervakken met kruizen waar niet geparkeerd mag worden i.v.m. uiteenlopende veiligheidszaken. Hier staan toch met regelmaat auto’s. Dit is niet de bedoeling, ook hier wordt op gehandhaafd. Het lijkt lastig maar we hebben een aantal regels met elkaar afgesproken en die moeten respecteren. Deze regels dienen een algemeen belang en vooral veiligheid. Bedankt voor jullie medewerking hierin. We wijzen graag op artikel 24 lid 8 van het huishoudelijk reglement

Lees meer
Digitale nieuwsbrief #1 – 2021/4

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer

Deze pagina is allen beschikbaar voor leden. Je kunt via onderstaande links registreren als je nog geen lid bent of inloggen:

Registreren

Inloggen

 

Lees meer