Belangrijke documenten geplaatst in het archief op de website

Archief aangemaakt met belangrijke documenten.

Zoals besproken op de ALV van 19 april 2022 zijn er belangrijke documenten van de oude website, zoals brieven van de brandweer etc. overgezet naar de nieuwe website. Hier kun je ook de stand van zaken vinden over permanente bewoning, de correspondentie met de gemeente Zuidplas.

https://poldertuin-vissertje.nl/category/archief/

Digitale nieuwsbrief #7 – 2022/12

Nieuwsbrief #7 2022/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Camera kantoor en schuur

Inmiddels hangen alle camera’s op de parkeerplaats. Tevens hebben we een camera op de lantaarnpaal bij het kantoor bevestigd. Dit om de pakketjes en inventaris in de schuur te bewaken.

 

Incasso servicekosten

Omdat de kerstdagen op 25/26 december vallen, zal de incasso van de servicekosten deze maand op de 23e uitgevoerd gaan worden.

Administratiekosten van € 5,00 vervalt

Zoals al eerder vermeld in de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. komt per 1 januari a.s. de administratiekosten van € 5,00 te vervallen. Dit geldt voor de leden die NIET automatisch betalen. Dit heeft te maken met het feit dat we een nieuw facturatieprogramma gebruiken. 

Eindafrekening Benegas

Op 15 november jl. heeft Esther de meterstanden van Benegas opgenomen. De eindafrekening is afgelopen dinsdag al bij een aantal leden op de deurmat gevallen.

Ten onrechte heeft Benegas het vastrecht doorberekend. Dit wordt momenteel gecorrigeerd en deze leden krijgen een nieuwe afrekening. De M3 prijs bedraagt € 3,8196, excl. BTW.

Vervolg gesprek gemeente Zuidplas

Wij kunnen jullie melden dat er een vervolggesprek gepland staat voor vrijdag 23 december a.s. Ramon Staal, strategisch adviseur opgaven & gebiedsontwikkkeling en Richard Sessink van de gemeente Zuidplas komen mee naar de afspraak.
Tevens zal Ron van der Grijp, adviseur die succesvol was bij de parken Molenlanden aanwezig zijn. 

 

En dan dit

Vuurwerk


Het lijkt nog ver weg maar het zal toch niet al te lang meer duren dat knallen ons herinneren dat het einde van het jaar nadert.

Wij drukken jullie op het hart geen vuurwerk op de parken, ook niet op de parkeerterreinen, af te steken. Vonken en uit de koers geraakte vuurpijlen kunnen snel de rieten daken in brand steken en dat moeten we zien te voorkomen.

Helaas ondervinden onze leden de laatste tijd weer dat er vuurwerk op de IJsseldreef afgestoken wordt. Er zijn al meldingen gedaan bij de politie, hoe meer mensen klagen, hoe actiever de politie misschien reageert. Dus steken ze vuurwerk af; bel 0900-8844.

Vakantiesluiting

Het kantoor is op maandag 19 december gesloten i.p.v. woensdag 21 december.

In de kerstvakantie is het kantoor gesloten van dinsdag 27 december t/m dinsdag 3 januari.

 

 • Mochten jullie in de kerstperiode wanneer het kantoor gesloten is toch iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit naar info@poldertuin-vissertje.nl

  Als het urgent is zal het bestuur hier snel op reageren.

  Voor spoedeisende zaken en noodgevallen kunnen jullie bellen naar 0654284450.

Helaas komen onze leden NIET in aanmerking voor de energiecompensatie van € 190,00. Dit komt omdat wij als vereniging grootverbruiker zijn. 

Wist je dat……….?

Het nu heel handig is om langs de waterkant te snoeien nu onze slootjes bevroren zijn. Pak die kans om eens de snoeischaar in de wildgroei te zetten.

Natuurlijk wel voorzichtig doen!

Je niet zomaar op onze laantjes mag rijden als de paaltjes naar beneden zijn, alleen op speciaal verzoek en alleen om te laden/lossen. 

En dan nog even dit

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe!

Laten we deze dagen ook denken aan de mensen die niet als wij kunnen genieten van het mooie plekje waar we wonen.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Gesprek met gemeente Zuidplas, vrijdag 23 december

 • Groenafval, donderdag 23 maart t/m zondag 25 maart

 • Grofvuil, vrijdag 7 april & zaterda 8 april (bij voldoende animo)

 • Algemene ledenvergadering, woensdag 19 april 

Gesprek wethouders Klovert en Sessink
Verslag algemene ledenvergadering van 19 april 2022
Digitale nieuwsbrief #6 – 2022/09

Nieuwsbrief #6 2022/09

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje september 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Voortgang camera’s 

Op de Poldertuin en ’t Vissertje hangen er enkele camera’s. Een gedeelte is nog niet opgehangen. Het ophangen heeft vertraging opgelopen omdat we een probleempje hebben met het elektra. Als alles werkt en opgehangen is, zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen.

 

Nieuw facturatiepakket!

Met ingang van 1 oktober gaat de vereniging werken met een ander facturatiepakket. Dit betekent dat Esther meer zelf kan doen en dat we als vereniging minder afhankelijk zijn van een administratiekantoor. Het administratiekantoor blijft en kan nog steeds met ons meekijken.

Bezoek statenlid de heer Lutmers
Op maandag 22 augustus heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer Rien Lutmers, statenlid van de provincie Zuid-Holland.
Het was een aangenaam gesprek. Hij heeft het bestuur bijgepraat over de pilot die nog steeds loopt binnen de provincie over permanente bewoning. De heer Lutmers heeft een paar dagen na het gesprek met het bestuur ook een bezoek gebracht aan Molenlanden. Hij heeft zich laten bijpraten over het traject dat Molenlanden heeft gevolgd om de woonparken om te zetten in buurtschappen. Het bestuur heeft van hem informatie ontvangen hoe dit aan te pakken en wij hebben inmiddels een contactpersoon bij Molenlanden. Het bestuur gaat contact opnemen met de verantwoordelijke van Molenlanden.

 

Bezoek aan wethouder Frans Klovert

Op 29 december 2021 heeft het bestuur een gesprek gehad met Frans Klovert van D66. Ook dit was een prettig gesprek en het bestuur gaat hier een vervolg aan geven.

De heer Klovert is nu de opvolger van de heer Hordijk. In zijn portefeuille jeugd, gezondheid en cultuur zit onder andere ook de toekomstverkenning recreatieparken. Dit gesprek vindt op donderdag 22 september plaats.

 

En dan dit

Oosteinde 9, fam. den Hollander

Zoals jullie wellicht weten kun je bij het huis van familie den Hollander tussen De Poldertuin en Klein Moordrecht overtallig hout kwijt. De familie den Hollander heeft aangegeven dat als je hout over hebt, dit eerst te melden bij hen. Er blikt te vaak ander materiaal te worden gedeponeerd.

 • Privételefoon van Esther

  Dit onderwerp komt steeds weer terug in de afgelopen nieuwsbrieven. Nog steeds wordt Esther op haar privételefoon gebeld en geappt.
  Jullie kunnen Esther op alle werkdagen, behalve woensdag, tijdens kantooruren van 9.30 tot 13.30 uur bereiken op telefoonnummer 0182-373155. Wil je informatie, stuur altijd een mail naar info@poldertuin-vissertje.nl. 
  Esther zal in haar vrije tijd de telefoon en app niet beantwoorden maar alleen reageren via de e-mail.

Nederland en de rest van de wereld is in de ban van de energie- en gasprijzen. Wij krijgen momenteel veel vragen of de leden nog een ‘naheffing’ gaan krijgen. Dit is niet het geval.

Wij hebben een vast contract met Eneco en die loopt in december 2023 af!

 

Terug naar erfgrens

Zoals al eerder aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 hebben wij vorig jaar alle kavels laten opmeten. Dit heeft het bestuur gedaan voor de toekomst. Ook in verband met eventuele permanente bewoning en MIOP. Er is afgesproken dat onze leden 3 snoeirondes de tijd hadden om terug te gaan naar de erfgrens. Inmiddels zijn er twee snoeirondes geweest en de laatste snoeironde staat voor de deur. Na deze snoeironde van eind oktober zal het bestuur individueel in gesprek gaan met degene die niet in staat is om tot zijn/haar erfgrens terug te snoeien, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dus gebruik deze snoeironde om terug te gaan naar de erfgrens, dat scheelt een boel discussie.

Vakantiesluiting

In de herfstvakantie is het kantoor gesloten van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar 06-54284450.

Wist je dat……….?

Het Hoogheemraadschap zelf het riet aan de ringvaart heeft gemaaid zonder een telefoontje van de vereniging. De dijk aan de ringvaart opnieuw ingezaaid gaat worden.

De hanging baskets en bloembakken nog steeds vol in de bloei staan en tweewekelijks water en voeding krijgen. De bakken volgend jaar weer gevuld gaan worden.

De werf naast het kantoor een opknapbeurt krijgt. 

Esther op 30 september Sarah ziet en Willem op 19 oktober 65 jaar wordt. Twee bijzondere mensen met een bijzondere leeftijd. Mensen die altijd voor ons klaar staan mogen we dus in het zonnetje zetten.

Laten we op deze data aan Esther en Willen denken!

En dan nog een nazomer bericht

Het zal iedereen opgevallen zijn die regelmatig de dijk bezoekt.

De zwemsteigers zijn op de Poldertuin en ‘t Vissertje, met grote dank voor de hulp van een aantal bewoners en natuurlijk Willem, geïnstalleerd.

Veel van ons hebben hier al van genoten en met name de kinderen hebben ontzettend veel plezier.

Hoe fantastisch is het om onze zwoele zomers te genieten van onze mooie parken. Ons unieke plekje!

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval: donderdag 28 oktober t/m zaterdag 30 oktober

 • Algemene Ledenvergadering: woensdag 2 november om 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

 • Grofvuil: vrijdag 4 november

Digitale nieuwsbrief #5 – 2022/06

Nieuwsbrief #5 2022/06

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juni 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Busplekken

De 5 heringerichte parkeerplaatsen, naast de grote gastank, zijn alleen en uitsluitend bedoeld voor grote bestelbussen c.q. werkbussen, dus geen personenauto’s, “combo-auto’s” of uit de “kluiten gewassen” personenauto’s. Dit geldt uiteraard ook voor de grotere SUV’s/terreinwagens etc. Deze voldoen NIET aan de eisen van een bestelbus. Sancties zullen volgen als men zich niet aan de regels houdt. Wij willen jullie erop attenderen dat dit gezamenlijk is afgesproken in de ALV, het is de wens van de bewoners en als bewoners moeten we ons dus aan deze eenvoudige regel houden.

Wijziging administratiekantoor
Met ingang van 1 september a.s. gaat de vereniging in zee met een ander administratiekantoor, Omnium de Boekhouder. Dit ook op aanraden van onze kascommissie. Wij hopen op een fijne samenwerking.

Bloembakken
Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn onze parken opgefleurd met een aantal bloembakken aan de lantaarnpalen. Op de twee bruggen op beide parken hebben we ook bloembakken geplaatst. Willem en Alex voorzien twee keer per week de bakken van water en voeding.

Let op!

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens vakantie gesloten van maandag 20 juni /m vrijdag 24 juni.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar 06-54284450.

Nog 1 huishoudelijke mededeling

 • Privételefoon van Esther

  Dit onderwerp komt steeds weer terug in de afgelopen nieuwsbrieven. Nog steeds wordt Esther op haar privételefoon gebeld en geappt. Je kunt Esther op alle werkdagen, behalve woensdag, tijdens kantooruren, 9.30 tot 13.30 uur bereiken. Wil je informatie stuur altijd een mail naar info@poldertuin-vissertje.nl.
  Esther zal in haar vrije tijd de app niet beantwoorden maar alleen reageren via de e-mail.

Vergeet niet de meterstanden van het water en elektra door te geven voor 28 juni a.s.

Rondje park

Vorige week hebben Elvira en Peter, twee bestuursleden van onze vereniging, een rondje park gelopen. Zij zijn geschrokken van sommige kavels op onze parken. Veel leden onderhouden hun kavel en opstal uitstekend, maar helaas moeten wij ook constateren dat een aantal leden hun kavel en opstal laten verslonzen, bv. onkruid langs het pad, overhangend groen en algemene indruk van de kavel.

Het gevolg is een achteruitgang van de kwaliteit van de parken. Het bestuur zal persoonlijk een aantal leden aanschrijven over hun kavel en opstal.

Tevens heeft een aantal leden (nog) niets aan de oorspronkelijke erfgrens van het kavel gedaan. In oktober staat de volgende snoeironde gepland.


Wees je ervan bewust dat dit de laatste kans is om op eigen gelegenheid terug te gaan naar de oorspronkelijke erfgrens. Ga je niet terug naar de erfgrens dan kan dat gevolgen hebben. De situatie kan zich voordoen dat het bestuur de werkzaamheden zal moeten uitvoeren en dan kan toch gevolg hebben dat de kosten worden verhaald op de eigenaar van het betreffende kavel. 

Graag jullie aandacht

Als er vuurwerk afgestoken wordt, zoals in de nacht van 12 juni bij Eetcafé Raar, ga je zelf actie ondernemen. 

Bij het afsteken van vuurwerk spreek je iemand aan of maak een melding van overlast bij de politie. Hoe meer meldingen hoe beter! 

Dit voor dossieropbouw, mocht er ooit onverhoopt weer overlast komen, dan kunnen er maar het beste zoveel mogelijk meldingen bij de politie liggen.

En dan dit - Groepsapp!

Deze groepsapp is bedoeld voor allerlei zaken, zoals bv. hulpvraag, autolichten branden, autodeur staat open of gratis af te halen. Nu komt het geregeld voor, dat in de app diverse leden zijn/haar ongenoegen uiten. Zoals bv. afsteken vuurwerk, zooitje vuilnisbakken, karren die niet teruggebracht worden. Als de één reageert, reageert er weer een ander waardoor er oeverloze discussies ontstaan. Zo komen we in een negatieve spiraal terecht. Onze tip: laten we hiermee stoppen en de app positief houden. Gebruik deze app ook niet na 22.00 uur. Voor calamiteiten heeft de vereniging de SOS/Alarm/handhaving app. Aanmelden kan via info@poldertuin-vissertje.nl.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Controle brandblussers – vrijdag 8 juli tussen 9.00 tot 13.30 uur – locatie kantoor

 • Controle brandblussers – maandag 18 juli tussen 9.00 tot 13.30 uur – locatie kantoor

 • Algemene Ledenvergadering – woensdag 2 november om 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

Busplekken op parkeerplaats Poldertuin

Namens het bestuur nog even een reminder omtrent de busplekken.

De 5 heringerichte parkeerplaatsen, naast de grote gastank, zijn alleen en uitsluitend bedoeld voor grote bestelbussen, dus geen personen auto’s, “combo-auto’s”‘ of uit de “kluiten gewassen” personen auto’s. De wat kleinere bestelauto’s kunnen gewoon op de gebruikelijke parkeerplaatsen staan. Dit geldt uiteraard ook voor de grotere SUV’s/terreinwagens etc.; deze voldoen NIET aan de eisen van een bestelbus. Sancties zullen volgen als men zich niet aan de regels houdt. Wij willen jullie er op attenderen dat dit gezamenlijk is afgesproken in de ALV; het is de wens van de bewoners en als bewoners moeten we ons dus aan deze eenvoudige regel houden. We rekenen op jullie medewerking. Onderstaand het originele bericht nav de afspraken zoals gemaakt in de voorlaatste ALV:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 15 april heeft Willem samen met Peter vd Burg vijf busplekken op De Poldertuin gemaakt, busplekken voor grote bussen, dus GEEN bestelauto’s! De busplekken kan je vinden ter hoogte van de gastank. Op de parken hebben we namelijk behoorlijk wat grote bussen. Daardoor kunnen andere gebruikers moeilijk inparkeren en een draaicirkel niet maken.

Als de busplekken vol zijn, dan kan je je bus buiten de parkeerplaats parkeren, dus langs het Oosteinde. Dus GEEN personenauto’s parkeren op de busplekken. Ga je daar wel parkeren, dan riskeer je een boete. Het bestuur gaat hierop handhaven.

Kantoor gesloten tijdens de meivakantie

Het kantoor is wegens vakantie gesloten t/m 5 mei.
Mocht u iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl.
Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Ludieke actie voor legalisatie
Digitale nieuwsbrief #4 – 2022/02

Nieuwsbrief #4 2022/02

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje februari 2022

Nieuwsbrief #4 is een feit en wij komen gelijk met een belangrijk bericht voor jullie.

Rookmelders verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders officieel verplicht in Nederland. De eisen bestonden al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn. Volgens de verandering aan het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met “voldoende rookmelders”. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangt. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, is in iedere kamer een brandmelder verplicht. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

Aan welke eisen moet een rookmelder voldoen?

Volgens de Nederlandse wet moet een rookmelder aan verschillende eisen voldoen. Zo is het Europese EN 14604 certificaat verplicht. Voor rookmelders op netstroom is ook een NEN 2555 certificaat nodig. Deze certificaten garanderen onder andere dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en niet van het ionische type zijn.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Een woning die niet aan de verplichtingen voldoet, wordt beschouwd als “niet-conform” de wetgeving. Als verhuurder van een pand ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud te verhuren. Ook het plaatsen van voldoende rookmelders valt hieronder. Als er geen rookmelder hangt, riskeer je een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Camerabewaking
  De camera’s zijn binnen. Momenteel worden ze getest en de camera’s zullen binnenkort geïnstalleerd worden. Vanuit het bestuur komt er ook een protocol m.b.t. camerabewaking. Dit zal het bestuur in ALV mededelen.

 • Hoge bomen
  Tijdens de parkrondjes van enkele bestuursleden is het opgevallen dat er in diverse tuinen enorme bomen staan. Je moet je afvragen of zulke grote bomen wel thuishoren in de betrekkelijk kleine tuinen. Nog afgezien van het eventueel ontnemen van zon en licht bij de buren is het gevaar van omvallen bij zware stormen niet ondenkbaar, met enorme schade aan woningen als gevolg. Het zou het overwegen waard zijn om de boom af te toppen tot ongevaarlijke hoogte of te halveren. U wist het misschien niet, maar als boomeigenaar heeft u een zorgplicht: u moet uw bomen goed onderhouden. Als eigenaar van de boom wil je natuurlijk niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan andermans bezit. Je moet daarom aan kunnen tonen dat je aan jouw zorgplicht hebt voldaan. Dit houdt in dat er regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden en dat de boom uitwendig is gecontroleerd. Deze controle wordt ook wel een boomveiligheidscontrole genoemd. Natuurlijk hoef je zo een boomveiligheidscontrole niet bij elke boom uit te laten voeren. Het is alleen relevant voor bomen die op riskante plekken staan. Voor de zekerheid kun je ze het beste ieder jaar na laten kijken en indien nodig ze van onderhoud voorzien. Zo heb je in ieder geval aan jouw zorgplicht voldaan. Als er dan eens een flinke storm komt en jouw boom onverhoopt toch schade aanricht hoef je niet op te draaien voor de vaak zeer hoge kosten. De verzekering van de tegenpartij draait dan voor de kosten op.

  Een boom in uw tuin mag u niet altijd zomaar weghalen. Iedere gemeente heeft zijn eigen kapbeleid. Informeer daarom bij uw gemeente of u een kapvergunning nodig heeft.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 28 februari tot en met woensdag 2 maart.

  Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

  Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.
   

Benegas nieuws

Om inzicht te krijgen in je verbruik e.d. kun je als klant van Benegas een account aanmaken via MijnBenegas. Dit is een portaal waarin je van alles kan terugvinden.
Dit doe je via inloggen Benegas

Snoeien/Groenafval

Vanaf donderdag 24 maart tot en met zaterdag 29 maart kunt u weer het groenafval van uw tuin kwijt op de afgezette plekken op de parkeerplaatsen. In de ALV van oktober 2021 hebben we besproken dat alle leden terug moeten naar de erfgrens. Dit is overigens ook een eis vanuit de lokale politieke partijen met het oog op legalisatie. Bereikbaarheid en veiligheid is een zwaarwegend punt van de gemeente.

Benut deze snoeironde ook weer om een stukje terug te gaan. Na de snoeironde van oktober 2022 moet iedereen helemaal terug zijn tot de erfgrens.

Na deze drie snoeirondes zal het bestuur individueel in gesprek gaan met de leden die niet teruggesnoeid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Heb je plannen om een nieuwe schuur of hek te plaatsen, houdt rekening met de erfgrens.

Verlichting Zeeltlaan

De uitkomst van poll op de website is bekend. De uitslag is fifty fifty. Vanuit het bestuur wordt de verlichting nu verder gefinetuned. Dit kan met een kapje of folie. Voor verdere uitrol op andere lanen zal het bestuur u inlichten op de komende Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april.

En dan dit

Breng de gebruikte blauwe kar weer terug, zodat iedereen over een kar kan beschikken, heel fijn met dit weer.

Het rijden op de laantjes is in basis niet toegestaan mits het om het laden en lossen van zware stukken gaat.

Er hangen overal poepzakje, gebruik deze alsjeblieft!

Het bestuur heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de lokale politieke partijen en inspreek beurten gehouden bij de provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas om ons standpunt m.b.t. legalisatie kenbaar te maken.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het elektra net te verzwaren met het oog op de toekomst.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval – donderdag 24 maart t/m zaterdag 26 maart

 • Grofvuilcontainer – vrijdag 8 april

 • Algemene Ledenvergadering – dinsdag 19 april 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht