Handige (nieuwe) adressen om te onthouden!
Handige (nieuwe) adressen om te onthouden!

Voor degene die op zoek zijn naar een rietdekker met een hoge kwaliteit en goede prijs zou eens een offerte kunnen opvragen bij Pape Rietdekkers in Doetinchem. Er zijn goede reactie gekomen op het werk wat ze doen. Zij kunnen zeer snel een prijsopgave doen en zijn ook qua planning ook zeer snel inzetbaar. Ook geven zij de mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Zo houdt je het dak in een perfecte conditie.

Voor meer informatie kun je vragen naar Judith Pape, bereikbaar op nummer 0314 334027 of een offerte via de website aanvragen: www.pape-riet.com/offerte/

Nog een handig adres om te onthouden als je tuinonderhoud wilt doen:

Jori Verkleij hoveniersbedrijf, voor alle tuin-onderhoudswerkzaamheden, zoals bomen snoeien, terras aanleggen enz. Voor sommige op de Poldertuin-‘t Vissertje is Jori al een bekende! Je kunt hem bereiken onder nummer 06 36156432.

Te koop op ‘t Vissertje

Te koop op ‘t Vissertje – Oosteinde 3 H13A via van Herk makelaars Gouda www.vanherk.nl

te koop op 't Vissertje

Digitale nieuwsbrief #8 – 2023/07

Nieuwsbrief #8 2023/07

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juli 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Eindafrekening 2022/2023

De eindafrekening is reeds in de bus gevallen. Vanaf dit jaar gaan we de eindafrekening separaat verstrekken. Je wordt afgerekend over de periode juli 2022 t/m juni 2023. Afhankelijk van jouw verbruik en voorschotbedragen moet u je bijbetalen of krijgt je geld terug.
Krijg je geld terug dan zullen wij het bedrag op jouw rekening storten. Moet je bijbetalen dan incasseren wij het bedrag via jouw rekening. Er vindt dit jaar dus GEEN verrekening plaats met de servicekosten van de maand juli.
Wil je jouw voorschotbedrag aanpassen, dat zal deze wijziging pas ingaan in september i.v.m. afwezigheid/vakantie Esther.

Incasso juli

De servicekosten van de maand juli wordt losgetrokken met de eindafrekening. De servicekosten zullen omstreeks 25/26 juli van jouw rekening geïncasseerd worden.

Het kan dus zijn dat er twee bedragen in de maand juli geïncasseerd gaat worden, nl. eindafrekening 2022/2023 en de servicekosten van juli.

Energiebelasting

Het heeft even geduurd maar deze maand krijg je weer een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022. Het totaalbedrag zullen wij op jouw rekening storten.

Verbouwing

Helaas komt het regelmatig voor dat eigenaren beginnen met (ver)bouwen zonder het bestuur op de hoogte te stellen. Houd je gewoon aan de regels en lever je plannen op tijd in via

info@poldertuin-vissertje.nl

Je wil toch niet dat de verbouwing stilgelegd wordt of dat je het hele bouwwerk moet afbreken? Dit moeten we te allen tijde voorkomen.

En dan dit

BBQ

Het mooie weer brengt ook dat we vaker buiten zijn en lekker gaan BBQ-en.

Dit brengt ook gevaar met zich mee. Wij drukken je op het hart hiermee voorzichtig te zijn i.v.m. het brandgevaar.

Zet eventueel een emmer met water naast je BBQ. Onder open vuur wordt verstaan: vuurkorven, fakkels en alle verdere vuur gerelateerde tuinapparaten die vonken kunnen veroorzaken.

Bij overtreding volgt een boete van € 50,- per gebeurtenis.

Vakantiesluiting

Het kantoor is wegens vakantie vanaf donderdag  3 augustus t/m woensdag 23 augustus gesloten.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar: 
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar:

06-54284450.

 • Diverse werkzaamheden op de parken

  Medio augustus gaan er een aantal straat werkzaamheden plaatsvinden op de onderstaande lanen:


  Palinglaan, tussen Baarslaan en Snoeklaan op ’t Vissertje
  Voornlaan ter hoogte van de rubberen mat
  Zeeltlaan

Toegangspaaltjes op de lanen

Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot de toegang tot de paden. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

de palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag.

Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET omlaag gaan.

 

Snelheid fietsers/scooters e.d.

Er komen de laatste tijd klachten binnen over te hardrijdende fietsers/scooters e.d. In het Huishoudelijk Reglement staat hierover bij artikel 24,10: Fietsen, brommen en het besturen van een motorfiets op de paden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De snelheid mag niet hoger zijn dan stapvoets. Hinderlijk lawaai van motoren dient te worden voorkomen.

Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een rijverbod bij voortdurende overlast. Volgens artikel 15 mogen we ook een boete opleggen van € 50,- per geconstateerde overtreding. Houd a.u.b. rekening met je medebewoners. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen aangereden worden. Vooral kinderen zijn er niet op bedacht, als ze vanuit huis de paden oplopen er hardrijdend verkeer voorkomt. Spreek de hardrijdende mensen ZELF aan.

 

 

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval, 26 oktober t/m 28 oktober

 • Algemene ledenvergadering, donderdag 2 november

 • Grofvuil, donderdag 2 november en vrijdag 3 november (bij voldoende animo)

Verslag algemene ledenvergadering van 19 april 2023
Verslag algemene ledenvergadering van 3 november 2022
Belangrijke documenten geplaatst in het archief op de website

Archief aangemaakt met belangrijke documenten.

Zoals besproken op de ALV van 19 april 2022 zijn er belangrijke documenten van de oude website, zoals brieven van de brandweer etc. overgezet naar de nieuwe website. Hier kun je ook de stand van zaken vinden over permanente bewoning, de correspondentie met de gemeente Zuidplas.

https://poldertuin-vissertje.nl/category/archief/

Digitale nieuwsbrief #7 – 2022/12

Nieuwsbrief #7 2022/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Camera kantoor en schuur

Inmiddels hangen alle camera’s op de parkeerplaats. Tevens hebben we een camera op de lantaarnpaal bij het kantoor bevestigd. Dit om de pakketjes en inventaris in de schuur te bewaken.

 

Incasso servicekosten

Omdat de kerstdagen op 25/26 december vallen, zal de incasso van de servicekosten deze maand op de 23e uitgevoerd gaan worden.

Administratiekosten van € 5,00 vervalt

Zoals al eerder vermeld in de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. komt per 1 januari a.s. de administratiekosten van € 5,00 te vervallen. Dit geldt voor de leden die NIET automatisch betalen. Dit heeft te maken met het feit dat we een nieuw facturatieprogramma gebruiken. 

Eindafrekening Benegas

Op 15 november jl. heeft Esther de meterstanden van Benegas opgenomen. De eindafrekening is afgelopen dinsdag al bij een aantal leden op de deurmat gevallen.

Ten onrechte heeft Benegas het vastrecht doorberekend. Dit wordt momenteel gecorrigeerd en deze leden krijgen een nieuwe afrekening. De M3 prijs bedraagt € 3,8196, excl. BTW.

Vervolg gesprek gemeente Zuidplas

Wij kunnen jullie melden dat er een vervolggesprek gepland staat voor vrijdag 23 december a.s. Ramon Staal, strategisch adviseur opgaven & gebiedsontwikkkeling en Richard Sessink van de gemeente Zuidplas komen mee naar de afspraak.
Tevens zal Ron van der Grijp, adviseur die succesvol was bij de parken Molenlanden aanwezig zijn. 

 

En dan dit

Vuurwerk


Het lijkt nog ver weg maar het zal toch niet al te lang meer duren dat knallen ons herinneren dat het einde van het jaar nadert.

Wij drukken jullie op het hart geen vuurwerk op de parken, ook niet op de parkeerterreinen, af te steken. Vonken en uit de koers geraakte vuurpijlen kunnen snel de rieten daken in brand steken en dat moeten we zien te voorkomen.

Helaas ondervinden onze leden de laatste tijd weer dat er vuurwerk op de IJsseldreef afgestoken wordt. Er zijn al meldingen gedaan bij de politie, hoe meer mensen klagen, hoe actiever de politie misschien reageert. Dus steken ze vuurwerk af; bel 0900-8844.

Vakantiesluiting

Het kantoor is op maandag 19 december gesloten i.p.v. woensdag 21 december.

In de kerstvakantie is het kantoor gesloten van dinsdag 27 december t/m dinsdag 3 januari.

 

 • Mochten jullie in de kerstperiode wanneer het kantoor gesloten is toch iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit naar info@poldertuin-vissertje.nl

  Als het urgent is zal het bestuur hier snel op reageren.

  Voor spoedeisende zaken en noodgevallen kunnen jullie bellen naar 0654284450.

Helaas komen onze leden NIET in aanmerking voor de energiecompensatie van € 190,00. Dit komt omdat wij als vereniging grootverbruiker zijn. 

Wist je dat……….?

Het nu heel handig is om langs de waterkant te snoeien nu onze slootjes bevroren zijn. Pak die kans om eens de snoeischaar in de wildgroei te zetten.

Natuurlijk wel voorzichtig doen!

Je niet zomaar op onze laantjes mag rijden als de paaltjes naar beneden zijn, alleen op speciaal verzoek en alleen om te laden/lossen. 

En dan nog even dit

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe!

Laten we deze dagen ook denken aan de mensen die niet als wij kunnen genieten van het mooie plekje waar we wonen.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Gesprek met gemeente Zuidplas, vrijdag 23 december

 • Groenafval, donderdag 23 maart t/m zondag 25 maart

 • Grofvuil, vrijdag 7 april & zaterda 8 april (bij voldoende animo)

 • Algemene ledenvergadering, woensdag 19 april 

Gesprek wethouders Klovert en Sessink
Verslag algemene ledenvergadering van 19 april 2022
Digitale nieuwsbrief #6 – 2022/09

Nieuwsbrief #6 2022/09

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje september 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Voortgang camera’s 

Op de Poldertuin en ’t Vissertje hangen er enkele camera’s. Een gedeelte is nog niet opgehangen. Het ophangen heeft vertraging opgelopen omdat we een probleempje hebben met het elektra. Als alles werkt en opgehangen is, zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen.

 

Nieuw facturatiepakket!

Met ingang van 1 oktober gaat de vereniging werken met een ander facturatiepakket. Dit betekent dat Esther meer zelf kan doen en dat we als vereniging minder afhankelijk zijn van een administratiekantoor. Het administratiekantoor blijft en kan nog steeds met ons meekijken.

Bezoek statenlid de heer Lutmers
Op maandag 22 augustus heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer Rien Lutmers, statenlid van de provincie Zuid-Holland.
Het was een aangenaam gesprek. Hij heeft het bestuur bijgepraat over de pilot die nog steeds loopt binnen de provincie over permanente bewoning. De heer Lutmers heeft een paar dagen na het gesprek met het bestuur ook een bezoek gebracht aan Molenlanden. Hij heeft zich laten bijpraten over het traject dat Molenlanden heeft gevolgd om de woonparken om te zetten in buurtschappen. Het bestuur heeft van hem informatie ontvangen hoe dit aan te pakken en wij hebben inmiddels een contactpersoon bij Molenlanden. Het bestuur gaat contact opnemen met de verantwoordelijke van Molenlanden.

 

Bezoek aan wethouder Frans Klovert

Op 29 december 2021 heeft het bestuur een gesprek gehad met Frans Klovert van D66. Ook dit was een prettig gesprek en het bestuur gaat hier een vervolg aan geven.

De heer Klovert is nu de opvolger van de heer Hordijk. In zijn portefeuille jeugd, gezondheid en cultuur zit onder andere ook de toekomstverkenning recreatieparken. Dit gesprek vindt op donderdag 22 september plaats.

 

En dan dit

Oosteinde 9, fam. den Hollander

Zoals jullie wellicht weten kun je bij het huis van familie den Hollander tussen De Poldertuin en Klein Moordrecht overtallig hout kwijt. De familie den Hollander heeft aangegeven dat als je hout over hebt, dit eerst te melden bij hen. Er blikt te vaak ander materiaal te worden gedeponeerd.

 • Privételefoon van Esther

  Dit onderwerp komt steeds weer terug in de afgelopen nieuwsbrieven. Nog steeds wordt Esther op haar privételefoon gebeld en geappt.
  Jullie kunnen Esther op alle werkdagen, behalve woensdag, tijdens kantooruren van 9.30 tot 13.30 uur bereiken op telefoonnummer 0182-373155. Wil je informatie, stuur altijd een mail naar info@poldertuin-vissertje.nl. 
  Esther zal in haar vrije tijd de telefoon en app niet beantwoorden maar alleen reageren via de e-mail.

Nederland en de rest van de wereld is in de ban van de energie- en gasprijzen. Wij krijgen momenteel veel vragen of de leden nog een ‘naheffing’ gaan krijgen. Dit is niet het geval.

Wij hebben een vast contract met Eneco en die loopt in december 2023 af!

 

Terug naar erfgrens

Zoals al eerder aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 hebben wij vorig jaar alle kavels laten opmeten. Dit heeft het bestuur gedaan voor de toekomst. Ook in verband met eventuele permanente bewoning en MIOP. Er is afgesproken dat onze leden 3 snoeirondes de tijd hadden om terug te gaan naar de erfgrens. Inmiddels zijn er twee snoeirondes geweest en de laatste snoeironde staat voor de deur. Na deze snoeironde van eind oktober zal het bestuur individueel in gesprek gaan met degene die niet in staat is om tot zijn/haar erfgrens terug te snoeien, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dus gebruik deze snoeironde om terug te gaan naar de erfgrens, dat scheelt een boel discussie.

Vakantiesluiting

In de herfstvakantie is het kantoor gesloten van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar 06-54284450.

Wist je dat……….?

Het Hoogheemraadschap zelf het riet aan de ringvaart heeft gemaaid zonder een telefoontje van de vereniging. De dijk aan de ringvaart opnieuw ingezaaid gaat worden.

De hanging baskets en bloembakken nog steeds vol in de bloei staan en tweewekelijks water en voeding krijgen. De bakken volgend jaar weer gevuld gaan worden.

De werf naast het kantoor een opknapbeurt krijgt. 

Esther op 30 september Sarah ziet en Willem op 19 oktober 65 jaar wordt. Twee bijzondere mensen met een bijzondere leeftijd. Mensen die altijd voor ons klaar staan mogen we dus in het zonnetje zetten.

Laten we op deze data aan Esther en Willen denken!

En dan nog een nazomer bericht

Het zal iedereen opgevallen zijn die regelmatig de dijk bezoekt.

De zwemsteigers zijn op de Poldertuin en ‘t Vissertje, met grote dank voor de hulp van een aantal bewoners en natuurlijk Willem, geïnstalleerd.

Veel van ons hebben hier al van genoten en met name de kinderen hebben ontzettend veel plezier.

Hoe fantastisch is het om onze zwoele zomers te genieten van onze mooie parken. Ons unieke plekje!

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval: donderdag 28 oktober t/m zaterdag 30 oktober

 • Algemene Ledenvergadering: woensdag 2 november om 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

 • Grofvuil: vrijdag 4 november