Telefoon 0182373155 info@poldertuin-vissertje.nl

Bestuur en commissies

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld

VoorzitterEdwin van de Laar
PenningmeesterElvira Schoenmaker
SecretarisBen Schouten
BestuurslidHuib Spierenburg
BestuurslidPeter Bollaart
BestuurslidPeter van de Burg
BestuurslidErik Versloot
  
Overige teamleden
Beheer kantoorEsther Zuierveld
Onderhoud parkenWillem Blom

 

Het kantoor is op werkdagen (behalve woensdag) van 09.30 – 13.30 uur telefonisch bereikbaar. Het kantoor is op die dagen geopend van 11.00 tot 13.00 uur. Het bestuur vergadert tenminste één keer per maand. Het dagelijks bestuur evalueert ad hoc indien nodig.


De algemene ledenvergadering wordt over het algemeen tweemaal per jaar gehouden, in april en november. De bewoners worden van bestuursbesluiten en ander nieuws op de hoogte gehouden, o.a. via de nieuwsbrief van de vereniging en per email.
 

De financiële verantwoording, opgesteld door de penningmeester, wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. In de kascommissie hebben zitting:

Contze
Mark Maree

Technische Commissie

In deze commissie hebben de volgende leden zitting:

Harold van Leeuwen
Willem Blom
Seme Seyrani

Een Welstandscommissie werkt aan het opstellen van regelgeving die betrekking heeft op de bouw van opstallen en het inrichten van de kavels. Dit ter vervanging van de inmiddels wat verouderde bouwvoorschriften (zie elders op deze site). In deze commissie hebben de volgende leden zitting:

Elvira Schoenmaker
Ben Schouten