Busplekken op parkeerplaats Poldertuin

Namens het bestuur nog even een reminder omtrent de busplekken.

De 5 heringerichte parkeerplaatsen, naast de grote gastank, zijn alleen en uitsluitend bedoeld voor grote bestelbussen, dus geen personen auto’s, “combo-auto’s”‘ of uit de “kluiten gewassen” personen auto’s. De wat kleinere bestelauto’s kunnen gewoon op de gebruikelijke parkeerplaatsen staan. Dit geldt uiteraard ook voor de grotere SUV’s/terreinwagens etc.; deze voldoen NIET aan de eisen van een bestelbus. Sancties zullen volgen als men zich niet aan de regels houdt. Wij willen jullie er op attenderen dat dit gezamenlijk is afgesproken in de ALV; het is de wens van de bewoners en als bewoners moeten we ons dus aan deze eenvoudige regel houden. We rekenen op jullie medewerking. Onderstaand het originele bericht nav de afspraken zoals gemaakt in de voorlaatste ALV:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 15 april heeft Willem samen met Peter vd Burg vijf busplekken op De Poldertuin gemaakt, busplekken voor grote bussen, dus GEEN bestelauto’s! De busplekken kan je vinden ter hoogte van de gastank. Op de parken hebben we namelijk behoorlijk wat grote bussen. Daardoor kunnen andere gebruikers moeilijk inparkeren en een draaicirkel niet maken.

Als de busplekken vol zijn, dan kan je je bus buiten de parkeerplaats parkeren, dus langs het Oosteinde. Dus GEEN personenauto’s parkeren op de busplekken. Ga je daar wel parkeren, dan riskeer je een boete. Het bestuur gaat hierop handhaven.

Kantoor gesloten tijdens de meivakantie

Het kantoor is wegens vakantie gesloten t/m 5 mei.
Mocht u iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl.
Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Open vuur…

Op 12 september is door een aantal bestuursleden en bewoners geconstateerd dat er op de Poldertuin vrij fors open vuur in een tuin brandde. Wij willen als bestuur benadrukken dat open vuur zeer verboden is, in welke vorm dan ook zie ook artikel 24 punt 15 van het huishoudelijk reglement. Overigens heb je het recht om in je tuin te kunnen kokkerellen en daarmee dus ook barbecueën, mits onder scherp toezicht op de warmtebron.

Save the date groenafval

Op onderstaande data kan groenafval van beide parken worden aangeboden op de parkeerplaatsen:

Donderdag 28 oktober t/m Zaterdag 30 oktober

 

Alfvalcontainers / vuilnis

Overvolle containers, al dan niet gevuld door bewoners, medebewoners, niet wonenden op de parken, het is een doorn in het oog van iedereen. Het is niet de bedoeling dat je je container overvol aanbiedt  of zakken in containers stopt van medebewoners. Dit kan betekenen dat de kosten hoger gaan worden voor het ophalen van huisvuil. Vanuit het bestuur zullen we hier meer op gaan letten, maar spreek elkaar ook aan als je dit ziet gebeuren.

Parkeren Poldertuin | ‘t Vissertje

Tsja, parkeren is af en toe lastig. We gunnen elkaar geen ruimte, we nemen teveel ruimte of er is eenvoudig weg op een bepaald moment geen ruimte. Hierdoor is het soms lastig om je eigen auto te kunnen parkeren of makkelijk in en uit te stappen als iemand te dicht op jouw auto is geparkeerd. Laten we hier op letten met elkaar. Zie je toch dat er onhandig wordt geparkeerd….. spreek elkaar hier op aan in een mooie toonaard en zo wordt de wereld wat beter en die begint bij jezelf.

Overigens, het verzoek aan buseigenaren is om zoveel mogelijk aan de straatkant te parkeren. De parkeervlaken zijn hier ruimer dan op de parkeerplaats. Kritische kanttekening: past je voertuig op de algemene parkeerplaats niet in een vlak, dan is het verboden hier te parkeren. Als bestuur gaan we hier, mede door de vele klachten, aardig op handhaven.

Laatste kanttekening: er zijn parkeervakken met kruizen waar niet geparkeerd mag worden i.v.m. uiteenlopende veiligheidszaken. Hier staan toch met regelmaat auto’s. Dit is niet de bedoeling, ook hier wordt op gehandhaafd. Het lijkt lastig maar we hebben een aantal regels met elkaar afgesproken en die moeten respecteren. Deze regels dienen een algemeen belang en vooral veiligheid. Bedankt voor jullie medewerking hierin. We wijzen graag op artikel 24 lid 8 van het huishoudelijk reglement