Laatste afgelopen Evenementen

Algemene ledenvergadering

't Zespunt Molenlaan 1a, Moordrecht

1. Opening en mededelingen 2. Samenstellen stemcommissie 3. Vaststellen van de agenda 4. Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 5. Verslag secretaris over 2021 6. Financiële verantwoording van de penningmeester over 2021 7. Verslag kascommissie 8. Decharge van de penningmeester 9. Werkgroep · Stand van zaken · Permanente bewoning · Stemmen goedkeuring MIOP 10. […]

Grofvuil container

Op vrijdag 8 april staat er op beide parkeerplaatsen een grofvuil container. Een vriendelijk verzoek om de container zo efficiënt mogelijk te vullen, maak alles zoveel mogelijk klein.