Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje
Algemene Ledenvergadering
De eerstvolgende ALV vindt op 21 november 2018 plaats. 
 
Permanent wonen en handhaven door de gemeente
Zie hiervoor het kopje Permanent wonen links op de homepagina van deze site.
Kijk verder ook in de nieuwsbrieven die eveneens op deze site zijn te vinden.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Top